دکمه فشار دکمه ای ضد آب

- May 30, 2020-

سوئیچ دکمه فشار لحظه ای ضد آب

همانطور که از این نام پیداست ، سوئیچ دکمه فشار لحظه ای ضد آب ، یک سوئیچ دکمه فشار لحظه ای است که می توان با دستان مرطوب کار کرد. به این ترتیب بسیاری از کاربران در خانه می توانند با اطمینان از برق در مکانهای نسبتاً مرطوب مانند حمام و آشپزخانه استفاده کنند که این امر ایمنی بسیار خوبی را به همراه دارد.
هنوز هم بسیاری از کلیدهای دکمه فشار لحظه ای ضد آب در بازار وجود دارد. سوئیچ مکانیکی عمومی. یک پوشش ضد آب در خارج از سوئیچ اضافه کنید. این امر همچنین امنیت را به شدت افزایش می دهد. با این حال ، کار بسیار راحت نیست.waterproof momentary push button switch


یک جفت:تفاوت بین سوئیچ چراغ دکمه فشار و سوئیچ چراغ معمولی فشار دکمه بعدی:Metal Pushbutton تغییر روند توسعه آینده