استفاده از کلید فشار دکمه Waterpoor

- Jun 02, 2020-

امروز ، TOPSHALL شما را در مورد فشار دکمه فشار ضد آب خواهد گفت usage.it می تواند برای بسیاری از صنعت مورد استفاده قرار گیرد.

مانند motorcyle ، نوار led ، Auomoubile خودرو و غیره بیشترین مزیت این است که سوئیچ دکمه فشار ضد آب را می توان از ضد آب برای IP68 متوقف کرد.

waterproof push button switch


یک جفت:چرا سوئیچ لامپ دکمه فشار را انتخاب کنید؟ بعدی:کاربردهای اصلی دکمه توقف اضطراری در حال حاضر کدامند؟